Álmos Vezér az Őshazától a Kárpátokig,  részlet a Kárpátalján  lévő Viski általános iskola  dísztermének képéből 

"Csak törpe nép felejthet ős nagyságot, csak elfajult kor hős elődöket;
   a lelkes eljár ősei sírlakához, s gyújt régi fénynél új szövétneket."
                                                                                          Garay János

Magyar Csodaszarvas Egyesület

A trianoni diktátum 100. évfordulója alkalmából nyilvános videó konferenciás beszélgetés keretében nyilatkoztak a szervezők a törökbecsei turulos szabadságszobor visszaállítására irányuló délvidéki akció eddig eredményeiről, jelenlegi állásáról, a tervekről és visszaállítás vírusjárvány miatt változott forgatókönyvéről:

 

https://youtu.be/qoB8D-d_YVU

 

Mikor kerülhet vissza a törökbecsei turulos szabadságszobor Délvidéken a méltó helyére ?

A magyarellenes békediktátumok meghaladásának gyógyírja szerintem a cselekvő hazafiságban rejlik. Ez volt gróf Széchenyi István hitvallása is. Beszélni is kell, de tenni is kell a máig mérgező, tűrhetetlen trianoni gyalázat ellen a magyar igazság és önrendelkezés érvényesítése érdekében. MInt ahogy nem tűrhetjük el elcsatolt testvéreink jogfosztottságát, úgy nem tűrhetjük tovább a megszállók által meggyalázott, ledöntött nemzeti jelképeink mostoha sorsát sem.

Ez különösen igaz a magyarság ősi jelképére a turulmadárra, amellyel ékesített, Trianon előtt emelt emlékművek legtöbbje visszaállítására vár.

Ennek jegyében álltam a 100 éve elcsatolt, de még erős magyar közösséggel bíró nyugat-bánsági Törökbecsén visszaállítandó turulos Szabadság emlékmű ügye mellé és ezért hozom most nyilvánosságra a trianoni diktátum 100. évfordulója alkalmából a cselekvő hazafiság jegyében zajló visszaállítási akció szervezőinek videókonferenciás beszélgetését.

A szervezők nyilatkoznak a törökbecsei turulos szabadságszobor visszaállítására irányuló délvidéki akció eddig eredményeiről, jelenlegi állásáról, a tervekről és visszaállítás vírusjárvány miatt megváltozott forgatókönyvéről.

A törökbecsei turulos Szabadság-szobor Helyreállítási Bizottság tagjai (Link Lajos, Szabó László és Korenchy László) és velük szövetségben az ügyet segítő Magyar Csodaszarvas Egyesület vezetői (dr. Gaudi-Nagy Tamás tiszteletbeli elnök, Pálfi Zoltán elnök) arról is szóltak, hogy milyen jelentős szerepe lehet a visszaállítási kezdeményezésnek a délvidéki magyarság öntudatának, méltóságának erősítésében és az itt élő más népekkel való együttélésének új alapokra helyezésében.

A szervezők számítanak Magyarország Kormányának, a Törökbecsei Községi Önkormányzat és minden jószándékú ember támogatására.

A magyar kormány támogatására az is alapot ad, hogy 2012-ben Ópusztaszeren Orbán Viktor miniszterelnök a nemzeti összetartozás emlékműveként egy turulmadaras műalkotást avatott fel. Avatóbeszédében kiemelte, hogy "a turulmadár pedig a most élő, a már meghalt és majd megszülető magyarok nemzeti azonosságának jelképe".

Majd hozzátette: "Az erősek egyesülnek, a gyengék széthullnak, vagyis az erős nemzetek tagjai összefognak, a gyenge nemzetek széthullnak. Azt kívánom minden magyarnak, legyen füle a hallásra és olvassanak a jelekből".

Ezen jelekből a visszaállítási akció szervezői azt olvassák ki, hogy a nemzetegyesítés jegyében tett kezdeményezésük méltán számolhat a társadalmi támogatás mellett magyar kormányzati támogatásra is. Ennek birtokában pedig már a szerb többségű községi önkormányzat támogatása sem lehet kérdéses a jelenlegi magyar-szerb államközi kapcsolatokra tekintettel.

A visszaállítási akció következő lépése az engedélyezési tervek, költségvetés kidolgozása, a kőből készült oszlop restaurálás előkészítése lesz . A magyar kormányzati és helyi önkormányzati támogatást követően a Szabadság- emlékmű kőelmeinek restaurálása, majd felállítása következik. Ezt követheti majd az 1918-ban a szerb megszállók által Tiszába hajított és a mai napig ott, de beazonosított helyen fekvő, Atilla király kardját csőrében tartó bronz turulszobor kiemelése, majd restaurálása. Végül pedig a magyarság jelképállatának, a turulszobornak az emlékműre helyezése és az ünnepélyes újraavatása zárja a folyamatot.

Adományokkal továbbra is támogatható az akció, amelyeket a Magyar Csodaszarvas Egyesület (www.macsoda.hu) számláján köszönettel fogad.

Közlemény: Turul emlékmű- Törökbecse.

A támogatók oklevelet kapnak.

Számlaszám: K & H Bank Nyrt. 10402166-21604537-00000000

 


Egyesületük krónikája

 

 

TURULMADARAS SZABADSÁG EMLÉKMŰ TÖRÖKBECSÉN (Hír - Érték 2020.04.09. hatoscsatorna)

Műsorvezető: Dr. Kőrösi Mária, egyetemi tanár
Vendégek:
Dr. Gaudi-Nagy Tamás,tiszteletbeli elnök, Magyar Csodaszarvas Egyesület
Pálfi Zoltán, elnök, Magyar Csodaszarvas EgyesületCsodaszarvas repítené vissza a Tiszából

 délvidéki Törökbecse főterére a turulmadaras Szabadság-emlékművétA Magyar Csodaszarvas Egyesület (macsoda.hu) az elmúlt 20 évben több kezdeményezésével segítette az elszakított országrészeken élő nemzettársainkat, ezt is felidézik a hatoscsatorna Hír-érték c. műsorának 2020. április 9-i adásában dr. Kőrösi Mária egyetemi tanár műsorvezetői közreműködésével. Konkrét programokról és nemzetstratégiai elképzelésekről is beszámoltak a Magyar Csodaszarvas Egyesület vezetői: dr. Gaudi-Nagy Tamás és Pálfi Zoltán. Részletesen szóltak az egykor Törökbecsén (Délvidék, egykori Torontál vármegye) állt turulos Szabadság emlékmű helyreállítására indított kezdeményezésről, amely a jelenlegi vírushelyzetben is töretlenül zajlik. A visszaállítási akció következő lépése a Tiszába dobott és a mai napig ott egy beazonosított helyen fekvő, Atilla király kardját csőrében tartó bronz turulszobor kiemelése a Tiszából, ahová 1918-ban a szerb megszállók hajították, majd a szobor vélhetően szükséges restaurálása. A Link Lajos által vezetett törökbecsei Szoborhelyreállító Bizottság a hivatalos előkészületeket végzi, többek között a helyi hatóságok megkeresése (helyi önkormányzat, muzeológia, vízügy) , kivitelezési tervek elkészítése (szobor helyreállítása, turul kiemelési terv) és a helyszín kijelölése. A műsorban felidézték a visszaállítási akció támogatása érdekében március 10-én prof. dr. Kásler Miklós emberi erőforrás miniszer fővédnökségével és számos neves művész részvételével tartott sikeres jótékonysági est (link) részleteit. A végső cél a turulos Szabadság-emlékmű visszaállítása Törökbecse főterére és ezzel az őshonos délvidéki magyarság öntudatának, önbecsülésének erősítése és a délvidéki magyar-szerb együttélés új alapokra helyezése a tragikus trianoni diktátum 100. évfordulójának évében.

 

Online képeskönyv a turulos emlékoszlopról és a törökbecsei szoborállításokról
Pannon RTV  beszámolója : link1, link2

 Magyar Nemzet beszámolója

Csaba László videója a teljes koncertről

Méhes Balázs fotó sorozata

Egyéb fotók